Nakliye Taşıma Türleri - CEREN GROUP
+90216 576 54 02 info@cerengroup.com

Nakliye Taşıma Türleri

Nakliye Taşıma Türleri

Yükün iki nokta arasında taşınması ve nakliyesi için kullanılan taşıma türleri en popüler olan nakliye türleridir. Lojistik sektöründe kullanıln taşımacılık türleri, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu olarak popülerlik kazanmıştır. Yüklenilecek mal cinsine ve teslimat süresine, ülkenin coğrafi şartlarına göre değişen taşıma türleri arasında en ideal olan seçilerek taşımacılık sağlanmaktadır.

Sektörde Kullanılan Taşıma Türleri

1.1. Karayolu Taşımacılığı

Karayolu ile eşya taşımacılığı, gönderici ile taşıyıcı arasında yapılan sözleşme ve uluslararası karayolu ile eşya taşımacılığı usul ve eskatiyenrı kapsamında, belirli bir bedel karşılığında malların kapıdan kapıya biçiminde ifade edilen transfersız teslimini sağlayan, diğer taşıma türlerini de destekleyen taşıma türüdür.

Karayolu taşımacılığında kullanılan araçların ürünlere göre esneklik sağlayabilmesi, yükleme ve boşaltma prosedürlerinin basitçe yapılabilmesi, tarifeli yüklemelerin sıkça yapılabilmesi, kapıdan kapıya hizmet verilebilmesi ve kısa sevk süreleri olumlu yönleri arasında bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yüksek taşıma maliyetleri, kötü hava koşullarından basitçe etkilenmesi, trafik ve çevresel etkenlerden etkilenmesi olumsuz yönleri arasında bulunmaktadır.

Karayolu taşımacılığı hızla gelişerek taşıma türlerinde en kullanışlı nakliye türü olmuş ve bütün lojistik süreçlerde yer almıştır. Günümüzde rekabetin en yoğun yaşandığı nakliye türüdür.

1.2.Havayolu Taşımacılığı

Günümüzde havayolu taşımacılığı daha fazla özellikli ürünlerin taşınmasında tercih edilmektedir. Bu ürünler arasında yaş sebze ve meyve, kesme çiçek gibi taşınmasında donanımlı araç gerektiren ürünler bulunmaktadır.

Bu taşımacılık türünün seçilmesindeki asli faktör hız etkenidür. Böylelikle depolama maliyetlerinde de düşüş söz konusudur. Diğer tercih nedenleri ise; sunulan hizmette sıfır hatanın hedeflenmesi, pazar dşayeti yüksek ürünler için güvenilir olması, ürünlerde kayıp ve fire oranlarının düşük olması, kayıp risk oranının düşüklüğü sebebiyle sigorta maliyetleri üzerinde olumlu etki yaratmasıdır.

Bunun yanısıra birim taşıma maliyetleri, diğer taşıma türlerine göre son derece yüksektir. 500 kilometreden daha uzak mesafeler için elverişlidir. Hava alanlarının kentden uzaklığı, depoların yöntem yetersizliği ve yetersiz kapasite ile çalışmaları tercih edilirliğini azaltmaktadır.

1.3. Denizyolu Taşımacılığı

Taşıma faaliyetleri tarihsel olarak önce deniz yoluyla başlamıştır. Dünyanın ¾ ü sularla kaplı olup, tarihte ilk yerleşmeler su kenarlarında gerçekleşmiştir. Böylelikle taşımacılıkta ilk olarak denizyolu kullanılmıştır.

Uluslararası anlamda en yaygın kullanılan taşıma türüdür. Çok büyük miktardaki ürünler (kuru yük, likit ve gaz, ekonomik dşayeti az ürünler, hammaddeler) ile konteynerlenebilen ürünler denizyolu ile taşınır.

Dünya ticaretinin % 92’si deniz taşımacılığı ile gerçekleşmektedir. Denizyolu taşımacılığını tercih edilme nedenleri arasında öncelikli olarak düşük maliyetli ve güvenilir olması bulunmaktadır.

Taşıma sürelerinin uzunluğu, limanlarda yaşanan alt yapı yetersizliği, hava koşullarına bağlı olarak taşıma riski de denizyolu ile taşıma biçiminin olumsuzlukları arasında bulunmaktadır.

Denizyolu kullanımının arttırılması için bilhassa limanların altyapılarının iyileştirilmesi, karayolu ve demiryolu ile olan bağlantılarının arttırılması, bu doğrultuda gerekli olacak gemi sayısının karşılanması gereklidir.

1.4. Demiryolu Taşımacılığı

Yüksek ilk yatırım ve bakım maliyetlerine karşılık, işletim maliyetleri diğer taşıma türlerine göre son derece düşük olmasından, bilhassa uzun mesafelerde ekonomik ve güvenilir bir taşıma biçimidir. Genellikle devlet tarafından işletilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde demiryolu taşımacılığının ayrı bir önemi vardır ve projeler karayolunun tamamlayıcı özelliği göz önüne alınarak hazırlanır. Demiryolu taşımacılığını diğer taşıma modlarına göre daha düşük maliyetli olması, karayollarının trafik yükünü azaltması, çevreye olan kirlilik maliyetlerinin düşüklüğü sebebiyle tercih nedenleri arasında bulunmaktadır.

1.5. Boru Hattı Taşımacılığı

Boruyolu taşımacılığı on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru daha fazla petrol ve doğalgaz taşımacılığında kullanılmıştır. Demiryolunda olduğu gibi bu taşıma türünde de ilk yatırım maliyeti yüksektir. Genellikle ham petrol, doğalgaz gibi likit veya gaz durumunda olan ürünler taşınmaktadır.

Boru hattı ile büyük miktarda sevkiyatların yapılabilmesi, diğer taşıma türlerine göre ekonomik ve güvenilir olması büyük üstünlük sağlamaktadır. Fakat özellikli ürünlerin taşınması söz konusu olmasından kısıtlı alanda hizmet vermesi eksi yönleri arasında bulunmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de son yıllarda boru hatları ile taşımacılığa önem verilmeye başlanmıştır. Boru hatlarının genel karakteristiği yanı sıra, bilhassa ülkemizin coğrafi konumu sebebi ile Türkiye üzerinden geçecek olan uluslararası ham petrol ve doğalgaz boru hatlarının hızla artması beklenmektedir.